Xả kho gạch giả gỗ mã số 2895 kích thước 20cm x 80cm