sản phẩm cao cấp gạch giả gỗ prime 60×60 8264 nhám sần và định hình