Gạch vân gỗ 15×80 mã 8006, gạch giả gỗ 15×80 trung quốc 8006