gạch ốp tường 30×60 ốp nhà tắm, ốp bếp 30×60 cmc GX3610 hơi vàng