gạch ốp cao cấp 30×60 men siêu bóng cao cấp mã V2641