Gạch lát nền 60×60 Prime 0005 vân đá đen chớp trắng