Gạch Catalan 60×60 Titan 6618 men vi tinh nano bóng

Nhà sản xuất: Catalan Việt Nam – Kích thước: 600mm x 600mm – Bề mặt gạch: Men vi tinh Nano bóng – Được sản xuất từ chất liệu Granit – Mã Sản Phẩm : Catalan 6618 – Độ dày: 1cm – Cách tính: Theo m2 – một hộp = 1,44m2