Gạch catalan 60×60 6611 Men bóng Nano

Nhà sản xuất: Catalan Việt Nam – Kích thước: 600mm x 600mm – Bề mặt gạch: Men Vi tinh Nano bóng – Được sản xuất từ chất liệu Granit – Mã Sản Phẩm : Catalan 6611 – Độ dày: 1cm – Cách tính: Theo m2 – một hộp = 1,44m2