Gạch 60×60 Prime 23979 màu xanh in hình hoa hồng 3D