Gạch 60×60 Prime 23970 màu vàng nhẹ in hình hoa hồng 3D