gạch 30×60 Prime ốp tường nhà tắm, ốp bếp mã PCB146